top of page

Deze blogpost bevat mogelijk affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie ontvang voor aankopen die via deze links worden gedaan, zonder extra kosten voor jou.

Copy of World Earth Day 2024 Badge (1).png
  • Foto van schrijverValinda

Is Biologisch Katoen Duurzaam?

Bijgewerkt op: 9 nov. 2023

Katoengewassen beslaan 2,4% van 's werelds gecultiveerde grond, maar gebruiken 6% van 's werelds pesticiden, meer dan enig ander groot gewas. En bijna al het katoen dat wereldwijd wordt geproduceerd, is gewoon katoen. Slechts 1% van al het geproduceerde katoen is biologisch, terwijl de resterende 99% watervoorraden bevuilen, hulpbronnen verspillen en boeren en hun werknemers schade berokkenen.


Wat is biologisch katoen?

Om een ​​stof als biologisch te certificeren, zijn er veel stappen nodig en die beginnen al voordat een katoenzaadje is geplant. Zoals je misschien al geraden had, wordt biologisch katoen gekweekt uit biologisch katoenzaad. Dit zaad is ook biologisch geproduceerd, wat betekent dat alle strikte voorschriften die gelden voor de productie van katoen, ook gelden voor de productie van biologisch katoenzaad.

Er zijn zeer strikte regels om biologisch te worden gecertificeerd en alleen het telen je gewas zonder schadelijke chemicaliën is niet genoeg.

Voor een boer de overstap naar biologisch maakt, mag hij de grond minimaal 2 jaar (soms langer maar dit is afhankelijk van het gewas) niet gebruiken voor biologische producten voordat er daadwerkelijk biologische producten op deze grond mag worden verbouwd voor verkoop. Gedurende deze tijd kan de boer de grond gebruiken om gewassen te verbouwen van biologische zaden en deze biologisch te kweken, terwijl hij zijn producten niet als biologisch mag verkopen omdat de grond nog in transitie is. Een andere optie voor de boer is om de grond simpelweg helemaal niet te gebruiken.


katoen plant - Is Biologisch Katoen Duurzaam

Velden die zijn omgezet van conventioneel gebruik naar biologisch gebruik, moeten worden getest om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke pesticiden in de bodem achterblijven voordat de productie van het biologische gewas kan beginnen. Dit is een van de redenen waarom boeren aarzelen om over te stappen op biologisch.

Er komt dus veel bij kijken voor een gewas als biologisch gecertificeerd mag worden, maar er komen nog meer stappen bij kijken als je van dit biologische katoen een kledingstuk wilt maken. Alle stappen, van spinnen tot verven en breien tot verhandelen, moeten voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot sociale en milieukwesties, zoals:

  • Biologisch katoen en gewoon katoen moeten tijdens het hele proces volledig gescheiden worden gehouden om besmetting te voorkomen. Dit betekent dat voor de verwerking van biologisch katoen verschillende machines moeten worden gebruikt voor spinnen, verven, etc.

  • Ze mogen alleen additieven en kleurstoffen gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik op biologische kleding.

  • Ze moeten hun afval beheren om vervuiling van water en bodem te voorkomen.

  • Gevaarlijke stoffen zijn verboden.

  • Werk is vrij gekozen

  • Geen kinderarbeid

  • Geen discriminatie

  • Enzovoort.

Dus om gecertificeerd te zijn als biologisch katoen en daar een kledingstuk van te maken, zijn veel stappen, wettelijke vereisten en certificeringen nodig. Het is duidelijk dat al deze voorschriften en certificeringen erg duur zijn voor de producenten, wat een van de redenen is waarom biologische kleding zo duur is.


Laten we het dus hebben over het eerste probleem met betrekking tot biologisch katoen.


Water gebruik

Voor de productie van katoen is ongelooflijk veel water nodig. Voor de productie van 1 spijkerbroek is ruim 8000 liter water nodig, een trui 4500 liter en een t-shirt 2700 liter. De hoeveelheid water die nodig is voor de productie van biologisch katoen wordt nog onderzocht en er zijn tegenstrijdige gegevens te vinden. De ene zegt dat biologisch katoen 91% minder water verbruikt in vergelijking met gewoon katoen, terwijl andere onderzoekers zeggen dat biologisch katoen meer water nodig heeft voor de productie.


Is Biologisch Katoen Duurzaam?

Waarom zou biologisch katoen meer water nodig hebben?

Biologisch katoen is niet genetisch gemodificeerd voor een hoge opbrengst. Biologisch katoen wordt veredeld door middel van traditionele plantenveredeling door de gewilde eigenschappen van planten te kruisen, zoals hoge opbrengst, resistentie tegen ongedierte, enz. Omdat biologisch katoen niet zo'n hoge opbrengst heeft (een enkele biologische katoenplant produceert minder katoenvezels in vergelijking met een conventionele katoen), is er meer productieoppervlak nodig voor dezelfde hoeveelheid katoen die nodig is voor jeans of trui. Al deze biologische katoenplanten hebben water nodig om te groeien en dit is misschien zelfs meer in vergelijking met gewoon katoen.


Waarom is dit verschil in onderzoeksdata zo groot?

Biologisch katoen wordt vaak verbouwd in gebieden met veel regen, zodat ze niet veel irrigatie nodig hebben. Terwijl conventioneel katoen bijna overal wordt verbouwd en zwaar wordt geïrrigeerd. Het vergelijken van irrigatie met regenval is moeilijk, dus de onderzoeksgegevens lopen sterk uiteen. Dus met betrekking tot het waterverbruik van biologische katoenplanten is meer onderzoek nodig om een ​​eerlijke conclusie te trekken.


Het waterverbruik na de katoenoogst verschilt sterk tussen conventioneel katoen en biologisch katoen. Dit komt omdat het waterverbruik voor biologisch katoen strikt gereguleerd is en door de fabrikant moet worden gedocumenteerd. Al het afvalwater van de natte verwerkingseenheden moet door de fabrikant worden behandeld in een functionele afvalwaterzuiveringsinstallatie voordat het water in het milieu kan worden geloosd. Dit zorgt ervoor dat het afvalwater van de biologische katoenproductie veel minder vervuild is.


Is Biologisch Katoen Duurzaam?

Pesticiden Gebruik

Het verschil tussen biologische en niet-biologische groente en fruit is niet zo groot als voor katoen, aangezien katoen niet voor consumptie wordt geproduceerd. De regelgeving voor bestrijdingsmiddelen op producten voor consumptie is zeer streng en beperkt (althans in Europa). Terwijl dit voor de katoenproductie minder het geval is omdat katoen niet wordt geconsumeerd.


Nu zijn de regulaties voor pesticiden gebruik over de gehele wereld niet hetzelfde en is de VS het land waar de meeste pesticiden zijn toegestaan. Van alle pesticiden gebruikt in de VS zijn slecht 25% van deze pesticiden ook goed gekeurd in de EU (en China, hoewel China iets meer toelaat dan de EU).


De belangrijkste focus voor katoenproducenten is een zo snel mogelijk hoge opbrengst. Het doden van alle ongedierte en onkruid rond het gewas kan de opbrengst beïnvloeden terwijl er niet zoveel aandacht wordt besteed aan verontreiniging van bodem en water. Gemiddeld is het oogst verlies voor katoen tussen de 19 en 61% als er geen gebruik wordt gemaakt van insect werende middelen.

Naar wie kunnen wij hiervoor wijzen? Wij als consumenten omdat we veel kleding willen voor een zeer lage prijs. Dit betekent dat kledingfabrikanten veel katoen eisen voor een lage prijs om aan de vraag van de consument te voldoen.


Hoe is biologisch katoen anders?

Biologisch katoen is nodig om te groeien zonder het gebruik van synthetische pesticiden. Biologische telers kunnen echter verschillende biologisch goedgekeurde pesticiden gebruiken, zoals kopersulfaat, maar ook van planten afgeleide pesticiden en fungiciden. Ik vertelde je in een andere video hoe zeepnoten als insecticide kunnen worden gebruikt. Dat is daar een voorbeeld van.

Biologisch katoen kan dus nog steeds bespoten worden met bestrijdingsmiddelen. Deze pesticiden zijn echter goedgekeurd door SKAL, zodat ze op biologisch katoen kunnen worden gebruikt.

De dosering van biologische bestrijdingsmiddelen kan vaak hoger zijn dan die in conventionele teeltsystemen vanwege de lagere opbrengst van biologisch katoen. Bovendien, omdat conventioneel katoen vaak genetisch gemodificeerd is voor niet alleen een hoge opbrengst, maar ook voor resistentie tegen plagen, is het gebruik van insecticiden, herbiciden en meststoffen verminderd.


Waarom moeten ze zoveel pesticiden gebruiken op biologische gewassen? Na verloop van tijd kunnen onkruid, insecten, bacteriën en virussen resistent worden tegen de gebruikte bestrijdingsmiddelen. Dit vermindert de effectiviteit van het pesticide en om het gewas te redden, moet de boer meer pesticiden gebruiken, anders kan al het biologische katoen van de boeren verloren gaan.

katoen veld - Is Biologisch Katoen Duurzaam?

Hoe zit het met bodem- en waterverontreiniging?

Een van de eisen om als biologisch gecertificeerd te worden, om de biodiversiteit te beschermen. Dit betekent dat een boer zijn bodem moet beschermen en het gebruik van verontreinigende stoffen op zijn gewas die het water kunnen aantasten, moet vermijden. Daarom mag een boer alleen pesticiden en herbiciden gebruiken die zijn gecertificeerd als veilig voor bodem en water.


Onderzoek heeft uitgewezen dat biologische boeren vaak meer goede organismen in hun bodem hebben dan niet-biologische boeren, wat waarschijnlijk te wijten is aan het gebruik van minder giftige pesticiden.


Landbouwpraktijken

Een van de landbouwpraktijken voor biologische gewassen is gewaswisseling. Dit betekent dat het gewas dat op het veld wordt verbouwd elk jaar moet worden gewijzigd. Dit helpt de bodemvruchtbaarheid te behouden, de bodemkwaliteit te verbeteren en te helpen bij het verminderen van insectenplagen op het land. Terwijl gewoon katoen een monocropping-praktijk heeft die kan leiden tot een opeenhoping van ziekten in de bodem en de bodemvruchtbaarheid aantast, wat op zijn beurt kan leiden tot een groter gebruik van pesticiden en meststoffen om te compenseren.

Over het algemeen hebben biologische praktijken een hoger niveau van bodemgezondheid in vergelijking met conventionele bodems. Biologische bodems zijn bijvoorbeeld over het algemeen stabieler, hebben een hoger waterhoudend vermogen en hebben een betere drainage dan conventioneel beheerde bodems. Biologische bodem kan koolstof beter vasthouden, wat geweldig is om te helpen bij klimaatverandering.

Omdat veel herbiciden niet zijn toegestaan ​​in de biologische landbouw, wordt het wieden vaak met de hand gedaan, omdat dit vaak kosteneffectiever is in vergelijking met het gebruik van biologische herbiciden. Dit is de belangrijkste reden waarom biologische gewassen zoveel duurder zijn, er komt veel meer arbeid bij kijken.

Is Biologisch Katoen Duurzaam?

Broeikasgassen

Net zoals de opbrengst voor katoen in verschillende klimaten verschilt, verschilt ook de uitstoot van broeikasgassen in verschillende klimaten. De belangrijkste reden voor de lagere uitstoot van broeikasgassen voor biologisch katoen is te wijten aan het feit dat de productie van biologisch katoen meer handarbeid vereist in plaats van machines, maar ook omdat het proces voor het vervaardigen van meststoffen en pesticiden veel hoger is voor conventionele producten.

Het verschil wordt nog groter na de oogst, aangezien het spin- en verfproces van biologisch katoen zeer strikt gereguleerd is, aangezien GOTS fabrikanten verplicht om al hun gegevens over energie- en waterverbruik te documenteren. Hun doel moet zijn om hun energie- en waterverbruik zoveel mogelijk te verminderen en ze moeten hun gegevens dienovereenkomstig tonen.


Genetische modificatie

Meer dan 91% van al het katoen wereldwijd is genetisch gemodificeerd. Dit is een probleem voor biologische producenten, aangezien besmetting met gg-gewassen mogelijk is door kruisbestuiving. Het risico voor katoen is niet erg hoog omdat het een zelfbestuiver is (maar het kan ook kruisbestuiven) die geen insecten nodig heeft voor bestuiving, maar voor wind, bestuivers is dit een groot probleem, aangezien stuifmeel van genetisch gemodificeerde planten bloemen zou kunnen bestuiven van biologische plant besmetting het biologische gewas. Als een genetisch gemodificeerde besmetting in een gewas wordt gevonden, moet de boer tijd en geld investeren om de oorzaak van de besmetting te identificeren, aanvullende tests uit te voeren en verzekeringsmaatschappijen en certificering bedrijven in te schakelen om gecertificeerd te blijven.

katoen tak - Is Biologisch Katoen Duurzaam?

De boeren

Het grootste verschil tussen conventionele en biologische katoenproductie is hoe mensen worden behandeld. Hier zijn weer strikte richtlijnen van GOTS om ervoor te zorgen dat mensen die op het land en in fabrieken werken eerlijk worden behandeld.

Het moet de keuze van de werknemer zijn om te werken (geen slavernij) en er is geen kinderarbeid. De arbeidsomstandigheden van de werknemers dienen veilig en hygiënisch te zijn en hun loon dient minimaal te voldoen aan de landelijke wettelijke norm.


Dus, is biologisch katoen duurzamer dan conventioneel katoen? Ik weet het nog niet zeker omdat de gegevens die ik heb gevonden tegenstrijdig zijn. Ik zou ja willen zeggen, maar er moet meer onderzoek worden gedaan om een harde conclusie te kunnen trekken. Het enige waar ik zeker van ben, is dat de mensen die werken op biologische katoenvelden en in fabrieken met biologisch katoen eerlijker worden behandeld, wat voor mij een goede reden is om voor biologisch katoen te gaan.


Meer Duurzame Stoffen


Kommentarer


Gebruik je al

Wasbare Keukenrol?

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Bezoek onze webshop met meer dan 50 verschillende prints herbruikbare keuken doekjes. Ze zien er niet alleen super leuk uit, ze zijn ook duurzaam en besparen je geld uit. 

Valinda - Natuurlijk Ouderschap Blog - Duurzaam Moederschap - zero waste leven

Ontmoet Valinda

Hoi Lieve Lezer,

Ik ben  de oprichter van green and happy mom blog en green and happy shop. Na een gevecht tegen een zware postnatale depressie ben ik vast besloten de wereld een beetje beter te maken. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn kleine meisje.

Gratis Ebook?

ebook side bar.png

Gratis Ebook?

ebook sidebar.png
Scherm­afbeelding 2024-03-07 om 09.28.30.png

Volg me op Youtube!

bottom of page