top of page

Deze blogpost bevat mogelijk affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie ontvang voor aankopen die via deze links worden gedaan, zonder extra kosten voor jou.

Copy of World Earth Day 2024 Badge (1).png
 • Foto van schrijverValinda

Piepschuim Recycling - Is Polystyreenschuim Recyclebaar?

Bijgewerkt op: 29 jan.

In het tijdperk van een verhoogd milieubewustzijn is de zoektocht naar duurzame praktijken en milieuvriendelijke keuzes belangrijker dan ooit geworden. Een alomtegenwoordig item dat vaak zijn weg vindt in ons dagelijks leven, maar toch een aanzienlijke uitdaging voor het milieu vormt, is piepschuim. Vaak gebruikt vanwege zijn isolerende eigenschappen en lichtgewicht karakter, heeft piepschuim de aandacht getrokken vanwege zijn negatieve impact op de planeet. In deze blogpost gaan we op onderzoek uit naar de recycleerbaarheid van piepschuim, waarbij we de complexiteit ontrafelen en licht werpen op de vraag of dit veelgebruikte materiaal echt een tweede leven kan vinden door middel van recycling.


Piepschuim

Op het gebied van alledaags gemak valt één materiaal op door zijn lichtgewicht veelzijdigheid: piepschuim. Of het nu gaat om verpakkingen, wegwerpverpakkingen of isolatie: piepschuim is een alomtegenwoordig onderdeel van het moderne leven geworden. De prevalentie ervan roept echter vragen op over de samenstelling, de impact op het milieu en het potentieel voor recycling. In deze korte verkenning willen we de mysteries rond piepschuim ontrafelen en licht werpen op de eigenschappen, het gebruik en de milieuoverwegingen die gepaard gaan met de wijdverbreide acceptatie ervan.

vogel die piepschuim eet

Wat is Piepschuim

Piepschuim, ook bekend als polystyreenschuim, valt op als een lichtgewicht en waterdicht verpakkingsmateriaal gemaakt van de chemische verbinding styreen. De uitzonderlijke eigenschappen maken het een uitstekende keuze voor verpakkingen. Het lichtgewicht karakter zorgt ervoor dat het minimaal gewicht toevoegt aan de totale verpakking, waardoor effectieve bescherming wordt geboden tegen stoten en vallen. Deze kwaliteit blijkt voordelig voor fabrikanten, waardoor ze hun producten kunnen beschermen zonder buitensporige bezorgkosten. Een ander opmerkelijk voordeel is het waterdichte karakter ervan, waardoor de opname van water wordt voorkomen en de gemakkelijke afvoer ervan wordt vergemakkelijkt. Deze functie vermindert het risico op schimmelgroei, vooral in vochtige omgevingen, waardoor de conservering van verpakte artikelen wordt verbeterd. Het nadeel komt echter naar voren als je kijkt naar de gegoten vormen van piepschuim, die vaak precies zijn afgestemd op de contouren van producten.


De Oorsprong van Piepschuim

Piepschuim werd uitgevonden in het begin van de jaren veertig, en we vinden onszelf in het Dow's Chemical Physics Lab, waar een toevallige ontdekking plaatsvond. Onderzoekers stuitten op een baanbrekende methode voor het maken van schuim uit polystyreen, wat leidde tot wat we nu kennen als piepschuim .

Dit nieuwe proces was niet alleen uniek, maar leverde ook een materiaal op dat zowel veelzijdig als kosteneffectief bleek te zijn. Het handelsmerk van piepschuim vond uiteindelijk een thuis bij DuPont, een bekende naam die synoniem is met innovatie op het gebied van de materiaalkunde. Onder het eigendom van DuPont versterkte het handelsmerk de positie van piepschuim op de markt, waardoor het de voorkeurskeuze werd voor een groot aantal toepassingen.

piepschuim pinda's - Piepschuim Recycling

Hoe wordt Piepschuim gemaakt

Als je begint aan de reis om te begrijpen hoe piepschuim wordt gemaakt, ontdek je een boeiend proces dat basismaterialen transformeert in het lichtgewicht wonder dat we zo vaak tegenkomen in ons dagelijks leven.

Vorming van polystyreen balletjes:

 • Kleine bolvormige kralen, doorgaans met een diameter van 0,5-1,5 mm, dienen als uitgangspunt voor geschuimd polystyreen, ook bekend als geëxpandeerd polystyreen (EPS).

 • Deze kralen bevatten een expansiemiddel, pentaan, en worden verwarmd met stoom. Terwijl het expansiemiddel kookt, worden de kralen zacht en zetten ze uit tot veertig keer hun oorspronkelijke grootte.

 • Na afkoeling ondergaan de geëxpandeerde kralen een tweede verwarmingsproces in mallen die zijn ontworpen voor specifieke vormen, zoals piepschuimbekers, dozen en pruikenstandaards. De kralen vullen de mallen en smelten samen, waardoor het eindproduct ontstaat, piepschuim, dat ongeveer 95% lucht.

Grondstoffen:

 • Het hoofdbestanddeel van geëxpandeerd polystyreen is styreen ( C8 H8), afgeleid van aardolie of aardgas door een reactie tussen ethyleen (C2 H4 ) en benzeen (C6 H6).

 • Styreen wordt gepolymeriseerd met behulp van hitte of initiatoren zoals benzoylperoxide om EPS te vormen.

Celvorming en blaasmiddelen:

 • Om de losjes verbonden cellen met lage dichtheid te bereiken die kenmerkend zijn voor EPS, moet polystyreen eerst in water worden gesuspendeerd, waarbij druppels worden gevormd.

 • Er is een suspensiemiddel toegevoegd om te voorkomen dat druppels aan elkaar blijven kleven, en blaasmiddelen zoals propaan, pentaan, methyleenchloride en chloorfluorkoolwaterstoffen worden gebruikt om de kralen te laten uitzetten.

Productieproces voor kleincellig EPS:

 • De kralen worden gesmolten, er wordt een blaasmiddel toegevoegd en de kralen worden geëxtrudeerd om de gewenste dichtheid te bereiken.

 • Voor EPS met een gladde huid worden de kralen vooraf geëxpandeerd, verwarmd, gekoeld en vervolgens in mallen gevoerd.

Geëxpandeerd polystyreenschuim maken:

 • Voorgeëxpandeerde kralen ondergaan een voorexpansie, gevolgd door veroudering gedurende minimaal 24 uur om af te koelen en uit te harden.

 • Kralen worden in mallen gevoerd en er wordt stoom onder lage druk geïnjecteerd om uit te zetten en ze samen te smelten. Vervolgens wordt de mal afgekoeld.

Het maken van geëxtrudeerd, geëxpandeerd polystyreenschuim:

 • EPS met een kleine celgrootte, geschikt voor isolatieplaten, wordt geproduceerd door kralen te smelten, een blaasmiddel toe te voegen en het gesmolten polystyreen in de gewenste vorm te extruderen.

Snijden, lijmen en coaten:

 • EPS kan worden gesneden met scherp houtbewerkingsgereedschap en worden verlijmd met lijmen zoals op waterbasis, fenolen, epoxy's, resorcinolen en ureumverbindingen.

 • Coatings zoals epoxy, verschillende verven en niet-ontvlambare stoffen worden aangebracht om de weerstand tegen weersinvloeden en zonlicht te verbeteren en om ontvlambaarheidsproblemen aan te pakken.


productie van piepschuim - Piepschuim Recycling
Het productieproces van piepschuim

Waarom is Piepschuim Slecht?

Piepschuim herbergt, ondanks de alomtegenwoordige aanwezigheid in ons dagelijks leven, een donkere kant die aanzienlijke milieuproblemen met zich meebrengt.

 • Persistentie in het milieu: piepschuim, afgeleid van op aardolie gebaseerd polystyreen, heeft eeuwen nodig om te ontbinden, wat bijdraagt aan een langdurige milieu pollution.

 • Chemische afgifte: De productie van piepschuim omvat de het vrijkomen van schadelijke chemicaliën, waaronder styreen, die potentiële gezondheidsrisico's met zich meebrengen voor zowel mensen als dieren in het wild.

 • Slechte gevolgen voor de verwijdering: Onjuiste verwijdering van piepschuim verergert de milieuproblemen, omdat het niet gemakkelijk ontbindt en kan blijven bestaan op stortplaatsen, waterlichamen en ecosystemen. vormt een bedreiging voor wilde dieren.

 • Stortplaatsruimte: 2,3 miljoen ton piepschuim vindt zijn weg naar stortplaatsen, wat ongeveer 30% van de mondiale stortplaatsruimte.

 • Lichtgewicht: Het lichte gewicht van piepschuim maakt het een potentieel afvalprobleem, omdat het gemakkelijk wordt weggeblazen (van stortplaatsen).

 • Kosten van koolstofuitstoot: De maatschappelijke kosten van kooldioxide die wordt geproduceerd tijdens de productie van piepschuim bedragen $220 per ton CO2

 • Niet-biologisch afbreekbaar: Het niet-biologisch afbreekbare karakter van piepschuim draagt bij aan de mondiale afvalcrisis, wat de dringende noodzaak benadrukt om het gebruik ervan opnieuw te beoordelen en duurzame alternatieven voor een gezondere planeet.


Is Piepschuim Giftig?

Het Environment Protection Agency (EPA) en de Internationale Agency for Research on Cancer (IARC) hebben beide bevindingen bekendgemaakt die wijzen op beperkt bewijs dat styreen mogelijk kankerverwekkend voor zowel mensen als proefdieren. Als gevolg hiervan heeft het IARC styreen geclassificeerd onder Groep 2B, waaruit blijkt dat het mogelijk carcinogeen voor de mens is. Deze classificatie onderstreept de noodzaak van voortdurend onderzoek en waakzaamheid met betrekking tot de potentiële gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan styreen.


Styreen wordt in het lichaam opgenomen na orale blootstelling of blootstelling via inademing. Werknemers betrokken bij de productie van styreenpolymeren, blootgesteld aan concentraties die doorgaans lager zijn dan 1 ppm gedurende perioden van 1 tot 36 jaar, vertoonden een laag aantal erytrocyten en veranderingen in leverenzymprofielen, zoals gedocumenteerd door ATSDR in 1992.


Polystyreen wordt gemaakt van benzeen  en styreen, waarvan is aangetoond dat beide kankerverwekkende verbindingen zijn; beroepsmatige blootstelling aan deze verbindingen brengt een verhoogd risico op kanker met zich mee voor werknemers in de styreenfabriek.

productie van piepschuim - Piepschuim Recycling

Kan piepschuim in de Magnetron?

Hoewel piepschuim FDA-goedkeuring heeft als voedselveilig materiaal, is het essentieel op te merken dat het niet in magnetrons mag worden gebruikt. Ondanks de goedkeuring ervan breekt piepschuim af onder hitte. De aanwezigheid van styreen in voedsel is voornamelijk het gevolg van de migratie, of lekken van resterend styreenmonomeer in containers van polystyreenschuim. Dit risico wordt nog groter bij hogere temperaturen en in voedingsmiddelen met een hoger vetgehalte.


Piepschuimcontainers met een speciaal magnetronbestendig label kunnen worden gebruikt om voedsel of dranken veilig in de magnetron te zetten. Het magnetronbestendige label bevindt zich meestal op de bodem van dergelijke containers en geeft aan dat deze specifieke piepschuimartikelen zijn getest op gebruik in de magnetron.


Ondanks de zekerheid van de veiligheid van piepschuim in de magnetron met het label magnetronbestendig, is het nog steeds raadzaam om waar mogelijk te kiezen voor alternatieve bakjes die niet van piepschuim zijn gemaakt. Deze voorzichtige aanpak zorgt ervoor dat potentiële risico's die gepaard gaan met piepschuim, zelfs bij magnetronbestendige varianten, worden geminimaliseerd bij toepassingen voor het verwarmen van voedsel en dranken.


piepschuim pinda's - Piepschuim Recycling

Piepschuim Weggooien

Het correct afvoeren van piepschuim is essentieel om milieubewust en in overeenstemming met afvalvoorschriften te handelen.


Mag piepschuim bij plastic afval (pmd)?

Het is belangrijk om te weten dat piepschuim meestal niet bij het plastic afval (pmd) mag worden gegooid. Hoewel piepschuim visueel op plastic lijkt, is het een ander materiaal en wordt het vaak niet gerecycled samen met traditionele plastic verpakkingen. Piepschuim heeft een lage dichtheid en bestaat voornamelijk uit lucht, waardoor het moeilijk te recyclen is in reguliere pmd-stromen. Veel recyclingfaciliteiten accepteren geen piepschuim omdat het hun machines kan beschadigen of omdat het niet economisch haalbaar is om het te recyclen. In plaats van piepschuim bij het plastic afval te gooien, wordt het vaak aangeraden om het apart in te leveren bij speciale inzamelpunten die zijn opgezet voor de recycling van piepschuim.


Piepschuim Recycling

Hoewel piepschuim technisch 100% recycleerbaar is, mag het niet in openbare en commerciële recyclingbakken worden geplaatst. Het recyclen van piepschuim is beperkt tot specifieke recyclingcentra die over de nodige faciliteiten beschikken. Gelukkig zijn er recyclingprogramma's die piepschuimafval opvangen. Sommige van deze programma's faciliteren afleverlocaties of ophaalevenementen. Bovendien bieden bepaalde gemeenten recyclingprogramma's aan met gespecialiseerde apparatuur, waardoor je piepschuim in de recyclingbak kunt doen. Er zijn echter relatief weinig gemeenten, wat het belang benadrukt van het identificeren van recyclingfaciliteiten die piepschuim accepteren.


Uitdagingen bij het recyclen van piepschuim

 • Beperkte recycling: Ondanks dat het wordt bestempeld als recycling #6-plastic en bestaat uit polystyreen, staat piepschuim voor een aanzienlijke recyclinguitdaging. Naar schatting wordt slechts 1% van het plastic schuim gerecycledmomenteel, wat bijdraagt aan de ophoping ervan op stortplaatsen en als zwerfvuil.

 • Hindernissen op het gebied van recycling: de eigenschappen die piepschuim aantrekkelijk maken voor consumenten (lichtgewicht, lage kosten en duurzaamheid) vormen obstakels voor recycling. De kosten voor het transport van lichtgewicht piepschuim naar recyclingfabrieken worden economisch niet haalbaar geacht, gezien het relatief grote volume vergeleken met het gewicht. Bovendien resulteert het wijdverbreide gebruik ervan in de foodservice-industrie in besmetting met voedselresten, waardoor reiniging vóór recycling noodzakelijk is, wat de economische uitdagingen nog groter maakt.

 • Marktuitdagingen: Hoewel er technologie voor het recyclen van polystyreen bestaat, is de markt voor piepschuimrecycling klein en wordt steeds kleiner. Veel recyclers kiezen ervoor om piepschuim naar stortplaatsen te sturen vanwege de economische uitdagingen die de lage wederverkoopprijzen voor polystyreen met zich meebrengen. De prijsdaling wordt toegeschreven aan de lagere productiekosten van nieuwe piepschuimproducten in vergelijking met het reinigen en hergebruiken van post-consumptieproducten.

 • Grenzen van recyclingprogramma's: Zelfs met geavanceerde recyclingprogramma's is het recyclen van piepschuim geen "gesloten kringloop" systeem, en niet alle soorten geëxpandeerd polystyreen (EPS) zijn recyclebaar. Schuimbekers worden bijvoorbeeld niet omgebouwd tot nieuwe schuimbekers, maar tot alternatieve producten zoals verpakkingsvuller en cafetariaschalen. Verontreiniging met voedsel maakt piepschuimartikelen onbruikbaar voor recycling, wat leidt tot nieuwe productie en gebruik van hulpbronnen voor elke nieuwe beker, wat bijdraagt aan de vervuiling.

 • Recyclingkosten: Vanwege de hoeveelheid piepschuim en het intensieve recyclingproces stijgen de kosten tot ongeveer $3000 per ton polystyreen.

piepschuim pinda's - Piepschuim Recycling

Alternatieven voor piepschuim

Nu steeds meer steden en staten een verbod op piepschuim invoeren, neemt de vraag naar milieuvriendelijke alternatieven toe. Ontdek enkele van de beste vervangers voor piepschuim die je naadloos in je dagelijkse routines kunt integreren.


Biologisch afbreekbare pinda's

 • Gemaakt van niet-giftig maïszetmeel of tarwe, zijn biologisch afbreekbare pinda's een uitstekende vervanging voor piepschuimpinda's.

 • Ideaal voor het opvullen van holtes in containers of dozen. Deze verpakkingsmaterialen zijn composteerbaar, waardoor ze milieuvriendelijk zijn.

 • Opties zijn onder meer statische vrije organische zetmeelpinda's en pinda's die in water uiteenvallen en geen giftig afval achterlaten.

 • Opmerking: hoewel deze pinda's eetbaar zijn, missen ze voedingswaarde. Hun belangrijkste nadelen zijn het hogere gewicht en de productiekosten.

biologisch afbreekbare pinda's - Piepschuim alternatief

Gegolfde bubbel papier

 • Een duurzaam alternatief voor noppenfolie: gegolfde bubbels zijn gemaakt van 100% gerecycled karton afkomstig van post-consumenten- en post-industrieel afval.

 • Er zijn aanpasbare opties beschikbaar, en zodra het niet langer nodig is, is het 100% recyclebaar en biologisch afbreekbaar.


Bamboeverpakking

 • Bamboeverpakkingen zijn gemaakt van bamboepulp, vergelijkbaar met papierpulp, en hebben een hoge mechanische sterkte en zijn bestand tegen scheuren.

 • Bedrijven kunnen het voor commerciële doeleinden gebruiken en postzegelpapier of ander geavanceerd papier toevoegen voor een professioneel tintje.


Crinkel papier

 • Crinkel papier is een milieuvriendelijk alternatief voor noppenfolie, perfect voor het opvullen van lege ruimtes in manden of geschenkdozen.

 • Verkrijgbaar in verschillende kleuren, een uitstekende optie voor duurzame feestslingers.

cirkelpapier - alternatief voor piepschuim

PLA-gelinieerd papier

 • Polylactic Acid (PLA) gelinieerd papier is een plantaardige hars afgeleid van maïszetmeel, ideaal voor het maken van composteerbare voedselcontainers en bekervoeringen.

 • Bestand tegen waterschade, geschikt voor zowel warme als koude producten en kan in de magnetron of oven worden gebruikt.

 • Opmerking: het kan een slechte warmteoverdracht hebben in vergelijking met piepschuim, wat leidt tot hetere oppervlakken.


Mineraal gevuld polypropyleen

 • Producten gemaakt met mineraalgevuld polypropyleen bevatten 50% minder plastic dan standaard polypropyleen.

 • Ze zijn geschikt voor zowel warme als koude gerechten en verminderen de afhankelijkheid van plastic, maar houd er rekening mee dat ze niet recyclebaar zijn.


Concluderend: de reis naar het begrijpen van de recycleerbaarheid van piepschuim heeft een genuanceerd landschap onthuld. Hoewel piepschuim technisch recyclebaar is, vormt de toegankelijkheid van recyclingfaciliteiten voor velen een uitdaging. Terwijl we door het delicate evenwicht tussen gemak en verantwoordelijkheid voor het milieu navigeren, is het duidelijk dat gezamenlijke inspanningen nodig zijn om de initiatieven voor recycling van piepschuim uit te breiden. Of het nu gaat om het ondersteunen van lokale programma's, het pleiten voor beter toegankelijke afleverpunten of het verkennen van alternatieve verpakkingsmaterialen, elke kleine actie draagt bij aan een duurzame toekomst. Laten we, gewapend met nieuwe kennis, aan deze collectieve inspanning beginnen om ervoor te zorgen dat onze keuzes een positieve weerklank vinden in de komende generaties. Bedenk dat de impact van onze beslissingen veel verder reikt dan onze directe omgeving; het rimpelt door de omgeving die we delen en de erfenis die we achterlaten.


Meer over Plastic

Comentários


Gebruik je al

Wasbare Keukenrol?

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Bezoek onze webshop met meer dan 50 verschillende prints herbruikbare keuken doekjes. Ze zien er niet alleen super leuk uit, ze zijn ook duurzaam en besparen je geld uit. 

Valinda - Natuurlijk Ouderschap Blog - Duurzaam Moederschap - zero waste leven

Ontmoet Valinda

Hoi Lieve Lezer,

Ik ben  de oprichter van green and happy mom blog en green and happy shop. Na een gevecht tegen een zware postnatale depressie ben ik vast besloten de wereld een beetje beter te maken. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn kleine meisje.

Gratis Ebook?

ebook side bar.png

Gratis Ebook?

ebook sidebar.png
Scherm­afbeelding 2024-03-07 om 09.28.30.png
bottom of page